“De beste aanbesteder krijgt de beste aanbiedingen”

Fyccus heeft een praktisch trainingsprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste facetten van inkoop en aanbesteden terugkomen. Alle onderdelen bevatten praktische tips en worden specifiek gemaakt voor jouw project-(situatie). Dan heb je er meteen ook wat aan voor jouw inkoopstrategie en contractstukken.. Het betreft workshops en trainingen.

Interesse? Neem contact op! Lees verder

Aanbesteders

Het vormgeven van de beste inkoopstrategie

Een heldere projectspecifieke inkoopstrategie is de basis voor een succesvolle aanbesteding. Zowel het inhoudelijke aspect (het ‘wat’) als procesmatig aspect (het ‘hoe’) is daarbij van belang. Veelal worden dit bezien met de kennis en ervaring vanuit de aanbestedende dienst. Maar krijg je hiermee de juiste partijen met de juiste expertise aan boord? Marktpartijen kijken met andere ogen naar een uitvraag. Zij moeten niet alleen een goede aanbieding doen, maar ook winnen van de concurrentie. Het gaat daarbij niet om de beste aanbieding, maar de winnende aanbieding, terwijl de als aanbesteder de – in jouw ogen – beste aanbieding wilt ontvangen. Resultaat: Met een kritische blik vanuit marktperspectief wordt een inkoopstrategie ontwikkeld die resulteert in ook de beste aanbiedingen als basis voor het projectsucces

Het vormgeven van de beste inkoopstrategie

Een heldere projectspecifieke inkoopstrategie is de basis voor een succesvolle aanbesteding. Zowel het inhoudelijke aspect (het ‘wat’) als procesmatig aspect (het ‘hoe’) is daarbij van belang. Veelal worden dit bezien met de kennis en ervaring vanuit de aanbestedende dienst. Maar krijg je hiermee de juiste partijen met de juiste expertise aan boord? Marktpartijen kijken met andere ogen naar een uitvraag. Zij moeten niet alleen een goede aanbieding doen, maar ook winnen van de concurrentie. Het gaat daarbij niet om de beste aanbieding, maar de winnende aanbieding, terwijl de als aanbesteder de – in jouw ogen – beste aanbieding wilt ontvangen. Resultaat: Met een kritische blik vanuit marktperspectief wordt een inkoopstrategie ontwikkeld die resulteert in ook de beste aanbiedingen als basis voor het projectsucces

Het voeren van een effectieve marktconsultatie

De laatste jaren worden vele marktconsultaties gehouden. Martkpartijen wordt bijna overvraagd en zitten lang niet altijd te wachten om ‘maar weer eens de beste kennis gratis weg te geven’. Ze doen wel mee om maar geen contactmoment met hun klanten te verliezen en om in the picture te blijven. Dat leidt niet tot de gewenste resultaten van een marktconsultatie. Er zijn verschillende doelen van een marktconsultatie. Door eerst scherp het doel te formuleren en vervolgens de markt op een juiste wijze te bevragen om dat doel te bereiken heb je als aanbesteder profijt van je inzet. Resultaat: Door de stukken te bekijken vanuit de ogen van de markt met ‘What’s in it for me’, levert deelname van de juiste partijen die ook effort steken in de juiste input.

Kritisch reviewen van aanbestedingsdocumenten (door de ogen van de markt)

De aanbestedingsdocumenten worden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld met de beste ideeën en bedoelingen. Veelal vanuit de eigen expertise van de aanbestedende dienst. Zowel technisch inhoudelijk als juridisch moet het de toets der kritiek kunnen doorstaan. Sluit de inhoud aan bij de inkoopstrategie en leiden de stukken tot de gewenste aanbiedingen? Het IPM-aanbestedingsteam wordt vaak verblind door tijdsdruk en geleid door de waan van de dag. Een scherpe blik van buitenaf, maar wel met kennis van de uitvraag en de markt helpt om de aanbestedingsstukken op het juiste niveau te krijgen. Resultaat: Met specifieke opmerkingen en gerichte verbetervoorstellen sluiten de concept aanbestedingsstukken steeds beter aan bij de inkoopstrategie, het verkrijgen van de juiste marktpartijen en het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige aanbiedingen.

Kritisch reviewen van aanbestedingsdocumenten (door de ogen van de markt)

De aanbestedingsdocumenten worden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld met de beste ideeën en bedoelingen. Veelal vanuit de eigen expertise van de aanbestedende dienst. Zowel technisch inhoudelijk als juridisch moet het de toets der kritiek kunnen doorstaan. Sluit de inhoud aan bij de inkoopstrategie en leiden de stukken tot de gewenste aanbiedingen? Het IPM-aanbestedingsteam wordt vaak verblind door tijdsdruk en geleid door de waan van de dag. Een scherpe blik van buitenaf, maar wel met kennis van de uitvraag en de markt helpt om de aanbestedingsstukken op het juiste niveau te krijgen. Resultaat: Met specifieke opmerkingen en gerichte verbetervoorstellen sluiten de concept aanbestedingsstukken steeds beter aan bij de inkoopstrategie, het verkrijgen van de juiste marktpartijen en het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige aanbiedingen.

Praktische dialoogvoorbereiding (met ‘dry-runs’)

Het is zover. Je tender is aangekondigd en er hebben zich marktpartijen gemeld. De startbijeenkomst staat op de agenda en eventueel ook nog dialogen of inlichtingen. Je wilt hier voor jou als aanbesteder het maximale uithalen. Daarin zit hetzelfde doel als dat van de marktpartijen. Hoe zet je de dialoog (of evt inlichtingen) zo effectief mogelijk in? Welke vragen kun je verwachten? Hoe ga je hier mee om? Het resultaat is dat je enerzijds je eigen stukken verbetert maar anderzijds ook de juiste (en waardevolle) informatie aan de markt geeft om tot de beste aanbiedingen te verkrijgen.

Serious (tender)gaming

Aanbesteden is niet voor iedereen dagelijks werk. Daarom heeft Fyccus in samenwerking met Flux Partners een tendergame ontwikkeld waarin iedereen inzicht krijgt in het tenderproces maar ook – nog belangrijker – inzicht in de werking van jouw specifieke tender. We bootsen in twee intensieve dagen hoe marktpartijen om kunnen gaan met de uitvraag (leidraad). In een fictief project bouwen we steeds herkenbare tenderspecifieke elementen in. Met deze serious game krijgen we ook direct een beeld van het resultaat dat de uitvraag kan opleveren en van de samenwerking binnen het team. Het resultaat is dat er een praktische aandachtspunten- en actielijst ligt die niet allen gericht is op jouw team en de uitvraag, maar ook op de dialoog met de markt. Daarbij gaat het om de ‘zachte’ kant maar ook op de inhoud.

Serious (tender)gaming

Aanbesteden is niet voor iedereen dagelijks werk. Daarom hebben we een tendergame ontwikkeld waarin iedereen inzicht krijgt in het tenderproces maar ook – nog belangrijker – inzicht in de werking van jouw specifieke tender. We bootsen in twee intensieve dagen hoe marktpartijen om kunnen gaan met de uitvraag (leidraad). In een fictief project bouwen we steeds herkenbare tenderspecifieke elementen in. Met deze serious game krijgen we ook direct een beeld van het resultaat dat de uitvraag kan opleveren en van de samenwerking binnen het team. Het resultaat is dat er een praktische aandachtspunten- en actielijst ligt die niet allen gericht is op jouw team en de uitvraag, maar ook op de dialoog met de markt. Daarbij gaat het om de ‘zachte’ kant maar ook op de inhoud.

Interesse?

Neem contact op